• Sharon Rushinek

שלום שרון, יש לי בבית מתבגר בן 13, שיושב כל היום מול המחשב, ונמנע מקשרים חברתיים עם בני גילו. מה עוש

עודכן ב: ספט 2


השאלה האמיתית היא לא למה הוא מול המחשב אלא מה מאתגר אותו ביצירת קשרים חברתיים.

האם יש שם משהו מאיים/מפחיד/קשה להתמודדות.

הרעיון הוא להכנס למוח של הילד ולהבין שיכול להיות שיש שם מקום תחרותי פרפקציוניסטי שמייצר עימותים עם הסביבה וכדי להימנע מהם הוא מתבודד ומתרחק.

המחשב לא מייצר עימותים... אז מה עושים?

אם ההתנהגות פוגעת באיכות חייו, אם היה פעיל קודם לכן והמצב השתנה, אם הילד מתכנס סביב עצמו – יתכן שכדאי לשקול ללכת לקבל עזרה מקצועית בין אם זה בהדרכת הורים ובין אם זה טיפול ישיר לנער.