top of page

קבוצות רגשיות / חברתיות לילדים ולמתבגרים

הקבוצות החברתיות – רגשיות נועדו לעבוד עם הילדים על קשיים רגשיים ומיומנויות חברתיות.

היתרון בעבודה הקבוצתית שניתן לראות את האינטראקציה של הילד בתוך קבוצה, איך הוא מתמודד ומגיב לסיטואציות שונות ואילו דפוסי תקשורת הוא מייצר.

היות והקבוצה היא קטנה ואינטימית, היא מאפשרת תרגול מיומנויות חדשות והכרת כלים להעצמה רגשית ותקשורת בינאישית נכונה. 

מה קורה בקבוצה:

העבודה תיעשה בקבוצה קטנה ואינטימית בה יוכלו החברים לתרגל תקשורת חברתית ובינאישית נכונה, לבנות את הביטחון העצמי, ללמוד להביע את עצמם, להעריך את ייחודיותם, לתרגל חשיבה חיובית ודרכים יצירתיות לפתרון בעיות.

מטרתי בקבוצה זו היא לעזור לבנכם / בתכם לבנות את הביטחון העצמי דרך נקודות החוזק הקיימות בכל אחד ואחת מאיתנו.

 

הקבוצה הקטנה מהווה מיקרוקוסמוס מוגן ובטוח בו יוכלו חברי הקבוצה לבנות לאט ובהדרגה אמון, ביטחון אישי ויכולות חברתיות, תוך שימוש בכלים יצירתיים מתוך עולם הפסיכודרמה, טיפול באמנויות והפסיכולוגיה החיובית.
 

לפרטים נוספים ולמועד הקרוב של פתיחת הקבוצה הבאה אנא התקשרו אליי.

שרון

bottom of page