• Sharon Rushinek

מניפולציה רגשית של ילדים - הנחיות להורה במצוקה

עודכן ב: ספט 2


הורים יקרים: שאלה שחוזרת ועולה אצלי בקליניקה בסיטואציות שונות: כיצד להתנהל כשהילדים שלנו לוחצים חזק על הנקודות הרגישות שלנו ומנצלים אותן באופן מניפולטיבי? לדוגמה: אם גרושה שביתה המתבגרת מנצלת כל ויכוח לאיום הבא: ״אמא, אז אני עוברת לגור עם אבא!!״ האם מבינה את המניפולטיביות של בתה, ובכל זאת עומדת לחלוטין חסרת אונים מול הפגיעה הרגשית שבאמירה זו. דוגמה נוספת ומאוד פופולרית: הצבת גבולות - למשל כשההורים קוראים לילדים לאכול ארוחת ערב ולשבת לשולחן, והילדים מסרבים (כי יש דברים חשובים יותר כמו מחשב וטלויזיה, כמובן). ההורים מגדירים שזמן ארוחת הערב הוא עכשיו ואח״כ לא יהיה... ואז הילדים מאיימים: ׳אז לא נאכל!!׳ ואז התיקרה הרגשית קורסת על האמא היהודיה והחרדה שבתוכנו - אסון!!! הילד ילך לשון רעב??? מה עושים??

זה המשחק חברים, ובו הם הילדים מפעילים אותנו פעם אחר פעם! אז כדאי שנבין את הכללים: 1. ראשית עלינו לזהות את המניפולציה: האם הופעל אצלי רגש סוער כלשהו הגורם לי לתגובה אימפולסיבית ולא שקולה, המנוגדת להיגיון הפנימי שלי? האם מתקיימת כאן סחיטה רגשי. 2. ההבנה שילדים לומדים מאוד מהר את קווי הגזרה שלנו: אם נהיה מודעים לדברים שמפעילים אותנו ומדירים אותנו משיקול הדעת - נוכל לעמוד על שלנו עם שתי רגליים יציבות על הקרקע. אם אנחנו יציבים בתגובות שלנו - ניסיונות התמרון יעלמו בצורה מהירה ומעוררת התפעלות. 3. ילדים מאיימים הרבה פעמים עם דברים שאינם בטובתם. ילד לא רוצה לישון רעב. ולא בטוח שאותה נערה רוצה לעבור לגור עם אביה - בואו נוציא העוקץ מן האיום! נאפשר להם לבחור. ניתן להציב את הדברים כבחירה ולא כויכוח: אתה יכול לבחור אם לאכול או לא.... את יכולה לבחור עם מי את רוצה לגור. כנראה שתופתעו מהתשובות... סוד קטן לפולנים שביננו: ילד לא ימות ללא ארוחת ערב... אבל סביר שבארוחה הבאה הוא יגיע כשיקראו לו. 4. עבודה מתמידה על המודעות הפנימית שלנו - חשוב להכיר את עצמינו ואילו הורים חשוב לנו להיות. אילו ערכים חשוב לנו להנחיל. מניפולציה היא דרך מאוד אגרסיבית להתנהל בעולם. חשוב ללמד את ילדינו שהיא איננה מקובלת ולא יעילה. לסיכום: ההצלחה היא בזיהוי. העבודה מהראש ברגעים אלו איננה הופכת אותנו להורים לא רגישים, נהפוך הוא! היא הופכת אותנו להורים אחראיים שמייצרים עבור ילדיהם דרכים מעצימות לתקשר את רצונותיהם מבלי להפעיל מניפולציה רגשית.